PORIN ILMASILTA

Porin Ilmasilta toimii maanpuolustushenkisenä siviili- ja sotilasilmailusta kiinnostuneiden henkilöiden yhteenliittymänä. Ilmasilta tarjoaa mahdollisuuden tiedonsaantiin ilmailun eri alojen kehittymisestä ja ajankohtaistapahtumista, ilmailun historiasta sekä muista ilmailuun liittyvistä asioista.

Keskustelu- ja tapaamispaikkana Ilmasilta luo ”sillan” jäsenkuntansa eri ikäryhmien ja kiinnostuskohteiden välille, vaalien Ilmavoimien henkeä ja perinteitä sekä pitäen yhteyttä muihin ilmasiltoihin ja kiltoihin.

PORIN ILMASILTA_kevätohjelma_2024
Jäsenyys

Porin Ilmasillan jäseneksi voi liittyä nuhteeton ilmailu- ja maanpuolustushenkinen Suomen kansalainen. Yhdis­tyksen jäsenet hyväksyy yksimielinen yhdistyksen halli­tus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoitta­malla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöy­täkirjaan merkitsemistä varten.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toimi­nut yhdistyksen etujen tai tarkoitusperien vastaisesti. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on ollut kolme vuotta käymättä yhdistyksen tilai­suuksissa syytä ilmoittamatta.

Yhdistys ei peri jäsenil­tään liittymis- eikä jäsenmaksuja.

Yhteystiedot

Porin Ilmasillan hallitus 2022
Matti Käkelä, puheenjohtaja, puhelin +358449879232

Jarmo Aalto, sihteeri/rahastonhoitaja, verkkovastaava, puhelin 044 270 9297, sähköposti: jarmoaalto (at) dnainternet.net

Muut jäsenet Arto Jaakkola, Jouko Wikman, Vesa Keskinen vpj. ja Anssi Salminen

Porin ilmasilta kokousarkisto

PORIN ILMASILLAN PERUSTAVA KOKOUS 4.3.1997 PORIN SUOMALAISELLA KLUBILLA
Ilmasillan perustamiseksi Poriin oli käyty useita erillisiä keskusteluja. Mm. Satakunnan lennoston killan puheenjohtaja, everstiluutnantti Pentti Putaala otti asian esille Pilven Veikko -lehden 1/96 postituksen yhteydessä.
Asiaa valmistelivat sittemmin eversti Jukka Uhari, Tampereen Ilmasillan puheenjohtaja Lauri Väisänen, eversti Pekka Tuunanen, kenraaliluutnantti Heikki Nikunen, eversti Matti Antikainen, everstiluutnantti Pentti Putaala sekä porilaiset yli-insinööri Jukka Sjöblom ja hammaslääkäri Hannu Santavuo.
Porin Ilmasillan perustava kokous pidettiin 4.3.1997 Porin Suomalaisella Klubilla. Paikalla oli 18 kummivierasta Tampereen Ilmasillasta sekä yli 100 ilmasillan perustamisesta kiinnostunutta henkilöä Porista ja sen ympäristöstä. Kokouksen puheenjohtajana toimi insinööri Lauri Väisänen Tampereelta.
Kokouksessa päätettiin perustaa Porin Ilmasilta -niminen rekisteröimätön yhteenliittymä, jonka jäseniksi voivat liittyä siviili- ja sotilasilmailusta kiinnostuneet henkilöt Jäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja.
Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin yli-insinööri Jukka Sjöblom. Johtokuntaan valittiin lisäksi Harry Wolff, Jukka Vanhatalo, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Kokouksen jälkeen kuultiin maaliskuun kuukausiesitelmänä eversti Jukka Uharin alkuperäiseen dokumentointiin perustuva kiintoisa esitys “Porin lentokenttä – sotilastukikohta”. Porin lentokenttä oli Ilmavoimien tukikohtana 41 vuotta.

HUHTIKUUN 1997 KOKOUS
Huhtikuun kuukausikokouksen esitelmän 8.4.1997 piti Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Matti Ahola aiheesta ”Ilmavoimien kehitysnäkymät sekä ajankohtaista Hornet -hankinnasta”. Esitelmässään kenraali Ahola antoi selkeän kuvan ilmapuolustuksemme nykytilasta ja Hornet -hankinnan toteutumisesta.

TOUKOKUUN 1997 KOKOUS
Toukokuun kuukausikokous 13.5.1997 toteutettiin retkeilynä Finavitec Oy:n tehtaalle Kuorevedelle. Arkipäivästä huolimatta kahdella bussilla tehtyyn matkaan ilmoittautui lähes sata osallistujaa. Tehdaskäynnillä Finavitec Oy:ssä ilmasiltalaiset saivat tutustua Hornet – torjuntahävittäjien kokoonpanoon. Kuorevedellä tutustuttiin myös Ilmavoimien Teknilliseen kouluun.

SYYSKUUN 1997 KOKOUS
Ilmailuväen hyvin tuntema ja arvostama veteraanilentäjä ja hävittäjä-ässä, lentokapteeni Kyösti Karhila esitelmöi 9.9.1997 aiheenaan “Lentäjän polulta Grunau 9:stä Mersuun”. Tarkkoihin muistikuviin perustuvalla muistelullaan Kyösti Karhila toi esiin kuulijoille ennenkuulemattomiakin asioita.

LOKAKUUN 1997 KOKOUS
Ilmailuhallituksen ensimmäinen pääjohtaja, dipl.ins. Kalle J. Temmes esitelmöi 14.10.1997 aiheesta “Lentoteknisiä havaintoja ja mietteitä LeLv 14:ssa Tiiksjärvellä 1942–44 hävittäjäohjaajan ja insinöörin näkökulmasta”. Kalle Temmes esitti monia mielenkiintoisia asioita ja näkökantojaan harvemmin kuullusta tekniikan näkökulmasta.

MARRASKUUN 1997 KOKOUS
Vuoden viimeisessä kokouksessa 11.11.1997 kertoi kenraaliluutnantti Heikki Nikunen lentotoiminnasta tukialuksella. Henkilökohtaiset kokemukset vaativasta ja kovasta lentopalvelusta US Navyn tukialuksella sekä aiheeseen liittyvä video olivat ainutlaatuista kuultavaa ja nähtävää.

HELMIKUUN 1998 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Ilmasillan puheenjohtajaksi yli-insinööri Jukka Sjöblom. Johtokuntaan valittiin lisäksi Harry Wolff, Jukka Vanhatalo, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Helmikuun kuukausiesitelmänä 10.2.1998 kuultiin Hannu ”Hasse” Vallaksen esitys ilmakuvauksesta ja nähtiin hänen – toistaiseksi ainoana länsimaisena toimittajana kuvaamansa ilmakuvasarjat luovutettuun Karjalaan ja Eestiin tehdyiltä kuvauslennoilta. Hannu Vallas kertoi myös työstään Hävittäjälentolaivue 21:ssä Porissa.

MAALISKUUN 1998 KOKOUS
Ilmavoimien helikopteritoiminnan pioneeri, everstiluutnantti evp. Simo ”Samu” Wirkkula kertoi 10.3.1998 maaliskuun kokouksessa helikopteritoiminnan alkuajoista Ilmavoimissamme ja Satakunnan Lennostossa sekä esitti näkemyksiä tämän päivän helikoptereista ja niiden käyttämisestä siviili- ja sotilaallisiin tehtäviin.

HUHTIKUUN 1998 KOKOUS
Huhtikuun kokouksessa 14.4. 1998 oli vieraanamme Satakunnan lennoston komentaja, eversti Pekka Tuunanen. Eversti Tuunanen valaisi sanoin ja kuvin Satakunnan Lennoston tehtäviä hänen mukanaan olleen kadetin kertoessa omakohtaisena kokemuksena erään tunnistuslennon tapahtumia.

TOUKOKUUN 1998 KOKOUS
Toukokuun kokous 12.5.1998 toteutettiin bussimatkana Satakunnan lennoston tukikohtaan Pirkkalaan. Pirkkalassa kuultiin esitys lennoston toiminnasta ja tutustuttiin sen kalustoon. Munkkikahvit sotilaskodissa päättivät mielenkiintoisen käynnin.

SYYSKUUN 1998 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin 8.9.1998lentokapteeni Seppo Saarion esitelmällä Douglas DC-3 –tyypistä; sen historiasta, kehityksestä ja käytöstä. Seppo Saariolla on omakohtaisia kokemuksia DC-3:sta Aero Oy / Finnairissa sekä Airveteran Oy:ssä, jossa hän edelleen lentää DC-3 -kouluttajakapteenina.

LOKAKUUN 1998 KOKOUS
Ilmasillan vieraana oli lokakuussa 13.10.1998 lentokapteeni, majuri Väinö Pokela, joka elävästi kertoili ”Pierevän hirven lentueen”, Lelv 24:n 2. Lentueesta. Sen toiminnasta ja ihmisistä Tiiksjärvellä. Väinö Pokelalla oli mukanaan harvinaista korpitukikohtaan liittyvää valokuvamateriaalia.

MARRASKUUN 1998 KOKOUS
Vuoden viimeisessä kokouksessa 13.11.1998 neljä hävittäjälentäjää kertoi paneelikeskustelussa kokemuksistaan maamme kohtalonajoilta vuosilta 1940–1944. Porista lähteneet Kosti Koskinen, Osmo Länsivaara, Eero Raesma ja Väinö Vuontila muistelivat paneelin puheenjohtajana toimineen Jukka Sjöblomin johdattelemana.

TAMMIKUUN 1999 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Jaakko Opas, Harry Wolff, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Tammikuun kuukausiesitelmöitsijä, Onnettomuustutkintakeskuksen erityistutkija Esko Lähteenmäki. selvitti esityksessään Onnettomuustutkintakeskuksen organisaatiota, kertoi lentoturvalli¬suuden kehityksestä Suomessa sekä lento-onnettomuuksien tavallisimmista syistä ja onnettomuustutkinnasta.

HELMIKUUN 1999 KOKOUS
Helmikuun kuukausiesitelmänä kuultiin lentokapteeni, hävittäjäl¬entäjä Kyösti Karhilan esitys Lento-osasto Kühlmeyn toiminnasta Suomessa. Lento-osasto Kühlmeyn toimintaan perehtynyt Kyösti Karhila korosti esityksessään maataisteluihin erikoistuneen iskuvoi¬mai¬sen lento-osaston merkitystä joukkojemme tukena kesällä 1944.

MAALISKUUN 1999 KOKOUS
Lentomestari Onni Kuuluvainen ja sotilasmestari Kalle Väänänen kertoivat tiedustelulentäjän ja mekaanikon ajatuksista ja elämästä Hirvaksen korpitukikohdassa jatkosodan päivinä.

HUHTIKUUN 1999 KOKOUS
Ainutlaatuista kuultavaa ja nähtävää Viron Ilmavoimista eilen ja tänään tarjosi eversti Jukka Uhari esityksessään huhtikuun kokouksessa.
TOUKOKUUN 1999 KOKOUS
Toukokuun kokous toteutettiin bussimatkana Tikkakoskelle, jossa Ilmavoimien esikuntapäällikkö, eversti Pekka Tuunanen piti esityksen Ilmavoimien organisaatiosta ja yksiköiden tehtävistä. Esityksen jälkeen eversti Tuunanen vastasi runsaisiin, Ilmavoimien ajankohtaisiin asioihin kohdistettuihin kysymyksiin.

SYYSKUUN 1999 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin lentokapteeni Jorma Pajusen esitelmällä Finnairin uusimmasta tyypistä, Airbus A321. Lentokapteeni Pajunen kertoi laajasti projektin eri vaiheista ja Airbusin valintaan johtaneesta prosessista.

LOKAKUUN 1999 KOKOUS
Lokakuun kokousesitelmän piti majuri Jyrki Heinonen Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentistä Turusta. Majuri Heinosen esitelmä käsitteli ilmatorjuntaa ilmapuolustuksen osana. Valaiseva esitelmä antoi kokonaiskuvan modernin ilmapuolustusjärjestelmän johtamisesta ja Ilmavoimien sekä ilmatorjunnan yhteistoiminnasta.

MARRASKUUN 1999 KOKOUS
Vuoden viimeisessä kokouksessa kauppaneuvos Kullervo ”Kude” Virtanen kertoi lentotiedusteluvalokuvauksesta Karjalan kannaksen taivaalla kesällä 1944.

HELMIKUUN 2000 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Jaakko Opas, Harry Wolff, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Kuukausiesitelmässä Satakunnan Lennoston komentaja eversti Pekka Hiltunen esitelmöi aiheesta Ilma-aseen rooli sodankäynnissä.

MAALISKUUN 2000 KOKOUS
Maaliskuun kokous pidettiin Talvisodan päättymisen vuosipäivänä 13.3.2000. Lipputervehdyksellä aloitetussa kokouksessa kenraaliluutnantti Heikki Nikunen esitelmöi Ilmavoimien toiminnasta Talvisodassa.

HUHTIKUUN 2000 KOKOUS
Huhtikuun kokouksessa Ins.ev. Veikko Juurikas kertoi isänsä, koelentäjä, lentomestari Eino Juurikkaan moni-ilmeisestä lentäjänurasta sodan ja rauhan päivinä.

TOUKOKUUN 2000 KOKOUS
Toukokuun kokous toteutettiin Satakunnan Liikenteen bussilla tehdyllä kevätretkellä Lahteen. Lahdessa lounastettiin Kauppahotelli GRANDISSA sekä katseltiin videota Suomessa käytössä olleista lentokoneista. Lahdesta siirryttiin Vesivehmaan lentokentälle, jossa tutustuttiin siellä säilytettäviin museolentokoneisiin.

SYYSKUUN 2000 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin liikennelentäjä Pentti Niemen esitelmällä liikenneilmailusta kaukoidässä. Pentti Niemi kertoi omakohtaisia kokemuksia toimittuaan seitsemän vuotta Boeing 747 –koneen päällikkönä Singapore Airlinesissa.

LOKAKUUN 2000 KOKOUS
Lokakuun kokousesitelmän piti liikennelentäjä Olli Kepsu aiheenaan sissilentotoimintaa 1944.

MARRASKUUN 2000 KOKOUS
Vuoden viimeisessä kokouksessa 14.11.2000 tutka-aseman päällikkö Jussi Karhila kertoi tutkajärjestelmistä.

HELMIKUUN 2001 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Jaakko Opas, Harry Wolff, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Helmikuun kokouksen kuukausiesitelmässä esitelmöi Suomen lennokkiurheilun Grand Old Man Olavi Lumes siviili-ilmailumme historiasta sekä purjelentokokemuksistaan Kebnekajsen aaltolentoleirillä.

MAALISKUUN 2001 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen kuukausiesitelmässä 12.3.2001 di Reino Lampelto muisteli kesän 1944 ankaria aikoja, jolloin hän toimi pommituslentäjänä. Esitys sisälsi muistikuvia mm. ”Lavansaaren revohkasta” ja muista kesän 1944 tapahtumista.

HUHTIKUUN 2001 KOKOUS
Huhtikuun kokouksessa 10.4.2001 Ekonomi Kavo Laurila piti persoonalliseen tapaansa multivideoesityksen aiheenaan Pilven Veikko ja Lufthansa 75 vuotta.

TOUKOKUUN 2001 KOKOUS
Toukokuun kokous toteutettiin 8.5.2001 kevätretkellä Suomen Ilmailumuseoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

SYYSKUUN 2001 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin 11.9.2001, jolloin mm. Koelentueen päällikkönä ja Satakunnan lennoston Hävittäjälentolaivue 21:n komentajana toiminut majuri Mauno Tiiro tarkasteli Fouga Magister – konetta lentäjän näkökulmasta.

LOKAKUUN 2001 KOKOUS
Lokakuun kokouksen kuukausiesitelmän 8.10.2001 piti DI Gustav Rosenlew tutustuttamalla meidät Uuden-Seelannin purjelentoon ainutlaatuisen videoesityksen avulla. Gustav Rosenlewin ilmailu-ura käsittää skaalan lennokeista monimoottori IFR – kelpuutukseen.

MARRASKUUN 2001 KOKOUS
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 7.11.2001 Satakunnan Korkeakouluyksikön auditoriossa yhteistoiminnassa Satakunnan Maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Kokousesitelmän piti Puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Matti Ahola aiheenaan ”Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme uudet ajankohtaiset ja keskeiset asiat sekä terrorismin vastainen kampanja”. Kokouksen alussa esiintyi Porin Mies-Laulu. Lehdistön ja radion edustajat olivat paikalla. Tilaisuudessa oli lähes 150 kuulijaa.

HELMIKUUN 2002 KOKOUS
Porin Ilmasillan kokouspaikaksi on vaihdettu Ravintola Liisanpuiston auditorio. Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Jaakko Opas, Harry Wolff, Karl-Erik Stenroos, Hannu Santavuo ja Pertti Haavaste. Vuosikokouksen jälkeen helmikuun kuukausiesitelmänä esitelmöi Karjalan Lennoston aikaisempi komentaja, eversti Aarno Liusvaara aiheesta ”Migit Suomen taivaalla”.

MAALISKUUN 2002 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen kuukausiesitelmässä 12.3.2002 liikennelentäjä Kyösti Karhila kertoi lähes 40 vuotta kestäneestä liikennelentäjän urastaan.

HUHTIKUUN 2002 KOKOUS
Huhtikuun kokous pidettiin 9.4.2002 Suomen Ilmailuopisto Oy:n tiloissa Porin lentoasemalla. Tilaisuudessa kuulimme sanoin ja kuvin juuri toimintansa aloittaneen Suomen Ilmailuopisto Oy:n toiminnasta sekä tutustuimme opiston simulaattori- ja lentokalustoon.

TOUKOKUUN 2002 KOKOUS
Toukokuun 7. päivä 2002 oli Ilmasillan perinteinen retkeilypäivä. Kevätretki tehtiin Niinisalon varuskuntaan, jossa mielenkiintoisina tutustumiskohteina olivat Tykistöprikaati, Koeampumalaitos sekä Tykistöprikaatin Lennokkitiedusteluyksikkö.

SYYSKUUN 2002 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin kesätauon jälkeen 10.9.2002, jolloin yhdistyksemme jäsen, DI Gustav Rosenlew kertoi diakuvien ja videon kera legendaarisista Piper Cup ja Piper Super Cup – lentokoneista.

LOKAKUUN 2002 KOKOUS
Lokakuun kokouksessa 8.10.2002 esitelmöi lentokapteeni, majuri Jarl Arnkill. Esityksessään Jarl Arnkill kertoi urastaan Ilmavoimissa vuosina 1938–1948 sekä vuosistaan liikennelentäjänä 1948–1979 Aero Oy:ssä ja Finnairissa.

MARRASKUUN 2002 KOKOUS
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 12.11.2002 Satakunnan Korkeakouluyksikön auditoriossa yhteistoiminnassa Satakunnan Maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Kokousesitelmän piti kenraaliluutnantti Heikki Nikunen aiheenaan ”Ilmavoimien rooli kriisien ratkaisuissa”. Tilaisuudessa oli yli 100 kuulijaa.

HELMIKUUN 2003 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja hallituksen muiksi jäseniksi Pertti Haavaste, Arto Jaakkola, Veikko Kaskinen, Jaakko Opas ja Karl-Erik Stenroos. Helmikuun kokouksessa kuulimme atk – suunnittelija Kari Virtasen esitelmän virtuaalilentämisestä. Kari Virtanen esitteli Microsoft Flight Simulatorin toimintaa ja käyttöä.

MAALISKUUN 2003 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen kuukausiesitelmässä 10.3.2003 eversti Martti Uotinen kertoi lentojoukkojen osallistumisesta Talin-Ihantalan torjuntataisteluun kesällä 1944.

HUHTIKUUN 2003 KOKOUS
Huhtikuun kokous pidettiin 8.4.2003. puheenjohtaja, yli-insinööri Jukka Sjöblom, lentomestari Osmo Länsivaara ja majuri Mauno Tiiro kertoivat Vampire – suihkuhävittäjistä Suomen Ilmavoimissa.

TOUKOKUUN 2003 KOKOUS
Toukokuun 13. päivä 2003 oli Ilmasillan perinteinen retkeilypäivä. Kevätretki tehtiin Turun lentoasemalle, jossa tutustumiskohteena oli Turun Vartiolentue. Vartiolentuetta esitteli lentueen päällikkö, majuri Jukka Tähtinen.

SYYSKUUN 2003 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin kesätauon jälkeen 9.9.2003, jolloin yhdistyksemme jäsen, everstiluutnantti, opetusneuvos Raimo Laine kertoi Gnat – suihkuhävittäjistä sekä omakohtaisia kokemuksia Gnatin siirtolennosta Englannista Luonetjärvelle, Hämeen Lennostoon.

LOKAKUUN 2003 KOKOUS
Lokakuun kokouksessa 14.10.2003 esitelmöi Ilmavoimien pitkäaikainen koelentäjä, insinöörieverstiluutnantti Jyrki Laukkanen kokemuksiaan Ilmavoimien Mig – kaluston koelennoista.

MARRASKUUN 2003 KOKOUS
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 11.11.2003 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa yhteistoiminnassa Satakunnan Maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Kokousesitelmän piti prikaatikenraali Pekka Tuunanen aiheenaan Ilmavoimien kansainvälinen toiminta.

HELMIKUUN 2004 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Pertti Haavaste, Arto Jaakkola, Veikko Kaskinen, Jaakko Opas ja Karl-Erik Stenroos. Vuosikokouksen jälkeen DI Carl-Fredrik Geust esitelmöi Neuvostoliiton Itämeren laivaston ilmavoimien toiminnasta 1939–1940.

MAALISKUUN 2004 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen kuukausiesitelmässä 9.3.2004 eversti Jukka Uhari piti esityksen Viron Ilmavoimista. Eversti Uhari on ollut yli seitsemän vuotta mukana Viron Ilmavoimien kehittämisprojektissa.

HUHTIKUUN 2004 KOKOUS
Huhtikuun kokous pidettiin 13.4.2004. Kokousesitelmänä kuulimme Jussi Salmisen esityksen isästään, Mannerheim – ristinritari, lentomestari Viljo F. Salmisesta.

KEVÄTRETKI 2004 TOUKOKUU
Toukokuun 11. päivänä 2004 vietettiin Ilmasillan perinteistä retkeilypäivää. Kevätretki tehtiin Ilmasotakouluun Kauhavalle. Kauhavalla kuulimme Ilmavoimien ja Ilmasotakoulun nykypäivästä ja tulevaisuuden näkymistä. Kalustoesittelyn yhteydessä meille esiintyi Ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks.

SYYSKUUN 2004 KOKOUS
Syyskausi aloitettiin kesätauon jälkeen 14.9.2004, jolloin hävittäjä-ässä, liikennelentäjä Väinö ”Poke” Pokela kertoi omakohtaisia ja toisten osaksi tulleita tapahtumia, joissa onnella oli suuri osa.

LOKAKUUN 2004 KOKOUS
Lokakuun kokouksessa 12.10.2004 yhdistyksen puheenjohtaja yli-insinööri Jukka Sjöblom esitelmöi ja alusti keskustelun jatkosotaan liittyvistä maa- ja ilmavoimien sotata-pahtumista.

MARRASKUUN 2004 KOKOUS
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 9.11.2004. Kokousesitelmän piti ye eversti, sotahistorioitsija Georg-Eric Strömberg aiheenaan Ilmavoimien ja tiedustelun osuus kesän 1944 ratkaisutaisteluissa.

HELMIKUUN 2005 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Pertti Haavaste, Arto Jaakkola, Veikko Kaskinen, Jaakko Opas ja Karl-Erik Stenroos. Eversti Vilho Lukkarinen piti helmikuun kuukausiesitelmän Hornetin asejärjestelmistä.

MAALISKUUN 2005 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen kuukausiesitelmässä 8.3.2005 Ilmasillan jäsen, porilainen Mikko Heilä kertoi sanoin ja kuvin isänsä, lentomestari Toivo Heilän tarinan Ilmavoimissa vuosina 1924–1940.

HUHTIKUUN 2005 KOKOUS
Huhtikuun kokous pidettiin 12.4.2005. Kokousesitelmänä kuulimme lentomestari Erkki Pakarisen muisteluita lentäjänpolultaan Ilmavoimissa talvi- ja jatkosodan aikana.

TOUKOKUUN 2005 KOKOUS
Perinteisen kevätretken kohteena Lappeenrannan kansainvälinen lentonäytös heinäkuun 2. päivänä 2005. Satakunnan Liikenne Oy:n bussilla tehdylle matkalle osallistui 43 henkilöä. Porista lähdettiin aamulla kello 4.30. Lentonäytöksessä esittäytyi konkreettisesti tämän päivän sotilasilmailun suorituskyky sekä harraste- ja muun siviili-ilmailun monimuotoisuus. Takaisin Porissa olimme kello 23.

SYYSKUUN 2005 KOKOUS
Kesätauolta palattiin 13.9.2005, jolloin Satakunnan lennoston esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juha-Pekka Pystysen kuukausiesitelmän aiheena oli Suomessa toukokuussa järjestetty monikansallinen Adex 05 – ilmapuolustusharjoitus. Esitelmä antoi meille uuden tarkastelukulman ilmapuolustukseen.

LOKAKUUN 2005 KOKOUS
Lokakuun kokouksessa 18.10.2005 ylivääpeli, lentokonemekaanikko Pertti Virtanen Tikkakoskelta kertoi Ilmailuvoimien lentotoiminnasta talvisissa olosuhteissa 1. maailmansodan lentokalustolla; ongelmista ja kuinka niistä selvittiin. Esitelmän keskeinen osa oli lentomestari Otto Niemen autenttiseen aineistoon perustuva kuvaus Brequet 14 A2 – tiedustelukoneella suoritetusta lentoretkestä Kuusamoon. Pertti Virtanen kertoi myös eräistä Ilmavoimien lentokoneiden entisöintiprojekteista.

MARRASKUUN 2005KOKOUS
Vuoden viimeinen kokous pidettiin 15.11.2005. Kokousesitelmän piti Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Heikki Lyytinen aiheenaan ”Ilmavoimat tänään ja lähivuosina”. Kenraali Lyytinen kertoi tämän päivän Ilmavoimistamme sekä eräistä vaihtoehtoisista kehitysnäkymistä eurooppalaisessa ilmapuolustuksessa.

HELMIKUUN 2006 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Pertti Haavaste, Arto Jaakkola, Veikko Kaskinen, Jaakko Opas ja Karl-Erik Stenroos.Vuosikokouksen jälkeen eversti Matti Antikaisen esitelmä: ”Koelentotoiminta sodan aikana”.

MAALISKUUN 2006 KOKOUS
Everstiluutnanttil Ilkka Länsivaara: Hävittäjätorjunta Karjalan kannaksella kesällä 1944.

HUHTIKUUN 2006 KOKOUS
Lentokapteeni, Ritarilentueen viimeinen lentueenpäällikkö Kyösti Karhila ”Menneitä muistellen”. Tapahtumia hävittäjälentäjänä omalta polulta sekä vähän muidenkin

TOUKOKUUN 2006 KEVÄTRETKI
Kevätretki Uttiin, Salpalinjalle Virolahdelle ja Miehikkälään sekä Kymin lentokentälle. Oppaana Salpalinjalla evl. Ilkka Länsivaara.

SYYSKUUN 2006 KOKOUS
Kenraaliluutnantti Heikki Nikunen: Eversti Richard Lorentz – Suomen hävittäjäilmailun isä.

LOKAKUUN 2006 KOKOUS
Lääkintöneuvos Olli Kivioja: Jatkosodan lentotoiminnan tarkastelua.

MARRASKUUN 2006 KOKOUS
Sekä isänsä, että äitinsä puolelta lentäjäsukua oleva everstiluutnantti Jaakko Opas piti esitelmän enostaan, majuri Niilo Jususta (aikaisemmin Juselius). Majuri Niilo Jusu ansioitui Ilmavoimien ohjaajakoulutuksen kehittäjänä. Hän sai arvostetun ”Harmon” –patsaan vuonna 1929.

HELMIKUUN 2007 KOKOUS
Vuosikokous 13.2.2007. Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jukka Sjöblom ja johtokunnan muiksi jäseniksi Pertti Haavaste, Arto Jaakkola, Veikko Kaskinen, Jaakko Opas ja Karl-Erik Stenroos. Vuosikokouksen jälkeen eversti Ahti Lappi – toiminut mm. yhdeksän vuotta ilmatorjunnan tarkastajana, esitelmöi aiheesta ”Ilmatorjunta kylmässä sodassa”.

MAALISKUUN 2007 KOKOUS
VTT, eversti Pekka Visuri esitelmän 13.3.2007 aiheena oli Suomen ilmapuolustuksen ongelma; ”Kylmän sodan ajalta tulevaisuuteen”.

HUHTIKUUN 2007 KOKOUS
Kenraaliluutnantti Heikki Nikusen esitelmän aiheena 10.4.2007 oli hävittäjä-ässä Kyösti ”Kössi” Karhila.

TOUKOKUUN 2007 KEVÄTRETKI
Kevätretken kohteena 8.5.2007oli Karjalan lennoston päätukikohta Rissalassa.

SYYSKUUN 2007 KOKOUS
Kokousesitelmän 11.9.2007 piti lentohuoltoupseeri Esko Ilmari Sipiläinen (k. 16.5.2011) aiheenaan ”Salainen operaatio Salvador”, paremmin tunnettu Lavansaaren revohkana.

LOKAKUUN 2007 KOKOUS
Kokouksessa 9.10.2007 Lahden Ilmasillan kunniapuheenjohtaja Jouko Mäkelä kertoi isästään, kapteeni Uuno Elias Mäkelästä.

MARRASKUUN 2007 KOKOUS
Mikko Heilä ja Pertti Haavaste kertoivat 13.11.2007 porilaisesta varhaisilmailusta ”Uniluodon laskusilta – satakuntalaisen ilmailun kehto”.

HELMIKUUN 2008 KOKOUS
Porin Ilmasillan pitkäaikainen puheenjohtaja yli-insinööri Jukka Sjöblom luopui tehtävästä ja hänen tilalleen valitiin uudeksi puheenjohtajaksi everstiluutnantti Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Jaakko Alander, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Veikko Kaskinen ja Pertti Haavaste. Kokousesitelmänä ”Mitä lentäjävangit kertoivat?”, Carl-Fredrik Geust kertoi 7.2.2008 sotavangeiksi saaduista neuvostolentäjistä.

MAALISKUUN 2008 KOKOUS
Eversti Aarno Liusvaaran esitelmän aiheena 12.3.2008 oli Vapaussodan ilmatoiminta.

HUHTIKUUN 2008 KOKOUS
Lentokapteeni Esa Passila kertoi 15.4.2008 vuosistaan lentokonehuoltoinsinöörinä Kanadassa ja kanadalaisesta Avro Arrow –projektista.

TOUKOKUUN 2008 KEVÄTRETKI
Kevätretki tehtiin tänä vuonna 14.5.2008 Parolan varuskuntaan, tutustumiskohteina Panssariprikaati ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentti. Vierailun isäntänä toimi HELITR:n komentaja, everstiluutnantti Jyrki Heinonen.

SYYSKUUN 2008 KOKOUS
Eversti Matti Antikainen joutui sairauden takia peruuttamaan esityksensä lentomestari Aimo Juholasta. Syyskuun kokousesitelmän piti 9.9.2008 sotilasmestari Jaakko Alander muistellen sanoin ja kuvin lentäjänuraansa.

LOKAKUUN 2008 KOKOUS
Kapteeni Markus Leivo Satakunnan lennostosta kertoi 14.10.2008 Ilmavoimien 16.–30.5.2008 järjestämästä ADEX 2008 lentoharjoituksesta.

MARRASKUUN 2008 KOKOUS
Everstiluutnantti Matti Wikman esitelmöi 11.11.2008 aiheesta ”Lentotoimintaa 1949 – 1965 valokuvin”.

HELMIKUUN 2009 KOKOUS
10.2.2009 vuosikokous. Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Jaakko Alander, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Veikko Kaskinen ja Pertti Haavaste. Kokousesitelmänä kuultiin everstiluutnantti Erkki Ikosen esitys ”Redigon tarina”.

MAALISKUUN 2009 KOKOUS
10.3.2009 Markku ja Simo Kuusisto ”Perehdymme purjelentoon”.

HUHTIKUUN 2009 KOKOUS
Puolustusministeriön kansliapäällikkönä 1.12.1994 – 1.12.2000 toiminut kenraaliluutnantti Pertti Nykänen esitelmöi 14.4.2009 aiheesta ”Eurooppalainen puolustusvälineteollisuus ja Suomi”.

TOUKOKUUN 2009
KEVÄTRETKI Kevään retki tehtiin 12.5.2009 Saaristomeren meripuolustusalueen päätukikohtaan Turun Pansioon. Retkelle osallistui 37 ilmasiltalaista. Vierailun isäntänä toimi kapteeniluutnantti Seppo Järvinen.

SYYSKUUN 2009 KOKOUS
Syyskuun kokouksessa 8.9.2009 Joensuun Ilmasillan pj. Rauno Suhonen kertoi 1.7.1944 tuhoutuneen Junkers Ju-88 JK-254:n nostosta Liperissä.

LOKAKUUN 2009 KOKOUS
Insinöörieverstiluutnanti Jyrki Laukkanen kertoi Leko 70 / Vinka –koulukoneen kehitystyöstä.

MARRASKUUN 2009 KOKOUS
Sotilasmestari Harri Ylinen kertoi Ilmalaivan synnystä ja kehityksestä. Erityisesti englantilaisesta GA 42 Suomessa tunnuksella OH-ITA rekisteröidystä ilmalaivasta. (Ilmasillan 91. tilaisuus.)

HELMIKUUN 2010 KOKOUS
Vuosikokous 9.2.2010. Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas ja jäseniksi johtokuntaan Jaakko Alander, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Veikko Kaskinen ja Pertti Haavaste. Vuosikokouksen jälkeen Tukilentolaivueen komentaja everstiluutnantti Arto Kupiainen esitelmöi aiheesta ”Kuljetus- ja tukilennot Puolustusvoimissa”. Hän esitteli myös CASA C-295M –kuljetuskoneen.

MAALISKUUN 2010 KOKOUS
Tietokirjailija, toimittaja, FM Pentti Perttula esitelmöi 10.3.2010 aiheesta ”Ensilinjan joukko – Israelin Ilmavoimat”.

HUHTIKUUN 2010 KOKOUS
Liikennelentäjä, lennonopettaja Raimo Vartiaisen ollessa estyneenä luennoimaan helikoptereista ja niillä lentämisestä, piti 13.4.2010 KOKOUS
esitelmän majuri Mauno Tiiro aiheesta ”Huomattavia lento-onnettomuuksia I”.

TOUKOKUU 2010, KEVÄTRETKI
Vuoden kevätretki tehtiin 11.5.2010 Pyhärannan Reilaan seuraamaan Helsingin Ilmatorjuntarykmentin leiripäivää ja ammuntoja ilmatorjunta-aseilla.

SYYSKUUN 2010 KOKOUS
Ekonomi Heikki Paronen esitelmöi 14.10.2010 isästään, ”Onni Paronen – lentomestari Utista”. Onni Paronen lensi 316 sotalentoa ja saavutti 12.5 vahvistettua ilmavoittoa. Paronen oli Ilmavoimien palveluksessa vuoteen 1955 ja sen jälkeen Pohjolan Voima Oy:n lentäjänä vuoteen 1965. Onni Paronen kuoli elokuussa 2010.

LOKAKUUN 2010 KOKOUS
Eversti Matti Antikainen esitelmöi 12.10.2010 lentomestari Aimo Juholan mittavasta urasta tiedustelu- ja koelentäjänä, Kar-Airin pääohjaajana, Ilmailuhallituksen lentotoiminnan tarkastajana ja sotahistorian tutkijana.

MARRASKUUN 2010 KOKOUS
Selviytymiskouluttaja, eräopas, sotilasmestari res. Turkka Aaltonen esitelmöi 9.11.2010 pelastautumisharjoituskoulutuksesta ja selviytymisestä luonnon ääriolosuhteissa. Turkka Aaltonen on kouluttanut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien henkilökuntaa.

HELMIKUUN 2011 KOKOUS
8.2.2011 Porin Ilmasillan vuosikokous. Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Jaakko Alander, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Veikko Kaskinen ja Pertti Haavaste.Vuosikokouksen jälkeen majuri Mauno Tiiro kertoi jatkoa vuoden takaiselle esitelmälleen ”Huomiota herättäneitä lento-onnettomuuksia II”.

MAALISKUUN 2011 KOKOUS
Kokousesitelmä 8.3.2011: Eversti Matti Antikainen, ”Taistelu Englannista 1940”. (Ilmasillan 100. tilaisuus, kokoukset/retket)

HUHTIKUUN 2011 KOKOUS
Kokousesitelmä 12.4.2011: Kenraaliluutnantti Heikki Nikunen ”Hornet –hankinta ja käyttöönotto”.

KESÄRETKI 2011
Vuoden kesäretki tehtiin Veolian bussilla Turun lentonäytökseen 18.6.2011. Näytöksessä esiintyi mm. US Air Forcen osastotaitolentoryhmä ”Thunderbirds”.

SYYSKUUN 2011 KOKOUS
Sotilasmestari Jaakko Alander esitelmä 13.9.2011: ”Jaskan ilmailun II vaihe – se hankalampi”.

LOKAKUUN 2011 KOKOUS
Teknillisen korkeakoulun professori emeritus Antti Saarialho esitelmöi 12.10.2011 kotimaisesta jatkokoulukoneesta ja harjoitushävittäjästä VL Vihuri (VH). Suomen Ilmavoimien käytössä oli vuosina 1951 – 1959 yhteensä 51 Vihuria.

MARRASKUUN 2011 KOKOUS
Everstiluutnantti Ilkka Länsivaara kertoi 15.11.2011 isästään, ”Osmo ”Osku” Länsivaarasta; ”Osmo Länsivaara – purjelentäjästä vaariksi”.

HELMIKUUN 2012 KOKOUS
Vuosikokous 14.2.2012. Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Jaakko Alander, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Mauno Tiiro ja Pertti Haavaste. Vuosikokouksen jälkeen kuultiin DI Matti Mattelmäen esitelmä Marsalkka Mannerheimin 75 –vuotispäivästä ja Hitlerin vierailusta Suomessa.

MAALISKUUN 2012 KOKOUS
Kuukausikokouksessa 13.3.2012 kenraaliluutnantti Pertti Jokinen kertoi Jean-Pierre Otellin kirjasta ”Mustat laatikot avautuvat”. Pertti Jokinen on suomentanut Apali Oy:n kustantaman kirjan.

HUHTIKUUN 2012 KOKOUS
Kuukausikokous 10.4.2012. Eversti Jukka Uhari kertoi – taustanaan Porin lentokentän historiakirjan toinen osa, Porin lentokentän vaiheista sodanjälkeisestä ajasta nykyhetkeen.

KEVÄTRETKI 2012
Kevätretki 8.5.2012 Tampereelle, museokeskus Vapriikkiin. Eversti Jukka Uhari kertoi Tampereesta ilmailukaupunkina. Jukka Uharille luovutettiin Porin Ilmasillan standaari no 2.

SYYSKUUN 2012 KOKOUS
Insinöörimajuri Kari Korhonen kertoi 11.9.2012 Ilmavoimien Pilatus PC-12 NG yhteyskonehankkeen vaiheista sekä valitun koneen ominaisuuksista ja käyttökokemuksista.

LOKAKUUN 2012 KOKOUS
Everstiluutnantti Raimo Loukkola esitelmöi 9.10.2012 geofysikaalisesta mittauslentotoiminnasta. Suomessa toteutetusta matalalento-ohjelmasta ja tutkimuskohteista. Loukkola kertoi myös ulkomailla toteutetuista hankkeista.

MARRASKUUN 2012 KOKOUS
Helikopterilentäjä, ohjaajakapteeni Seppo Koskelainen esitelmöi 13.11.2012 helikopterista ja sillä lentämisestä. Seppo Koskelainen on palvellut helikopterilentäjänä Ilmavoimissa, siviilissä sekä Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueessa.

HELMIKUUN 2013 KOKOUS
Vuosikokous 12.2.2013. Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Jouko Wikman ja Pertti Haavaste. Vuosikokouksen jälkeen majuri Tuukka Elonheimo, HÄVLLV21:n laivueupseeri, kertoi hävittäjälaivueiden F-18 harjoitustoiminnasta ja Hornet -esityslentämisestä Ilmavoimissa. Paikalla oli myös Ilmailumuseoyhdistys ry:n puheenjohtaja Janne Salonen kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Museokauppaosastolla oli myytävänä ilmailutuotteita.

MAALISKUUN 2013 KOKOUS
Lennonvarmistusteknikko Juhani Matilainen kertoi aiheesta ”Porin lentokentän alueelta löytyneitä…” Kuulimme lentokentän alueelta löytyneiden rakenteiden ja rakennusten jäänteiden alkuperästä. Esitykseen kuului runsas valokuvakokoelma.

HUHTIKUUN 2013 KOKOUS
Niilo, Valto ja Uuno Karhumäki olivat suomalaisen ilmailun uranuurtajia. Illan esitelmä oli historiikki heidän vaiheistaan 40 vuoden ajalta, vuodesta 1924 vuoteen 1963. Esitelmän piti Valto Karhumäen poika, prosessi-insinööri Jorma Karhumäki.

KESÄRETKI 2013
Kesäretki tehtiin bussimatkana Lappeenrannan lentonäytökseen 15.6.2013. Näytös oli vuoden päälentonäytös ja Ilmavoimien 95 -vuotisjuhlanäytös. Retkelle osallistui myös jäseniä Hämeenlinnan Ilmasillasta ja Satakunnan lennoston killasta.

SYYSKUUN 2013 KOKOUS
Everstiluutnantti Vesa Keskinen kertoi Satakunnan lennoston viimeisten osien siirtymisestä vesistömarssina Porista Pirkkalaan kesällä 1985.

LOKAKUUN 2013 KOKOUS
Teknikko Markku Hiedanpää kertoi 40 vuotta täyttävän suomalaisen purjelentokone PIK-20:n tarinan.

MARRASKUUN 2013 KOKOUS
Luutnantti Jere Myllymäki Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonasta esitelmöi Puolustusvoimien helikopterijärjestelmästä.

HELMIKUUN 2014 KOKOUS
Vuosikokous 11.2.2014. Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Jouko Wikman ja Pertti Haavaste. Vuosikokouksen jälkeen Ilmavoimien Teknillisessä Koulussa opettajana palvellut luutnantti Pauli Laine kertoi mäntämoottorin kehityskaaresta lentokonekäytössä, osa I.

MAALISKUUN 2014 KOKOUS
Vuoden 1962 heinäkuussa lähetettiin Ilmavoimista Neuvostoliittoon 63 henkilön ryhmä saamaan koulutusta uuteen MIG-21 F -kalustoon. Ohjaajaryhmään kuulunut silloinen yliluutnantti Veikko Tähtinen kertoi tästä merkittävästä opintomatkasta.

HUHTIKUUN 2014 KOKOUS
Ilmavoimien komentajana vuosina 1991 – 1995 toiminut kenraaliluutnantti Heikki Nikunen esitelmöi aiheesta ”Lentotekniikkaa Hansasta Hornetiin 1918-2008”. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan.

KESÄRETKI 2014
Vuoden kesäretki tehtiin 19.7.2014 Jämi Fly In & Airshowiin. Retkelle osallistui 20 henkilöä.

SYYSKUUN 2014 KOKOUS
Ennen eläkkeelle jäämistään yhdeksän vuotta ilmatorjunnan tarkastajana toiminut tietokirjailija, eversti Ahti Lappi esitelmöi aiheesta ”Suomen ilmapuolustuksen teknillinen kehitys jatkosodassa”.

LOKAKUUN 2014 KOKOUS
Kapteeni Hannu Nurminen esitelmöi aiheesta ”Lennonvarmistuksen ajanmukaistaminen Suomen Ilmavoimissa 1980 -luvulla”. Lennokeilla ja purjelennolla alkanut Hannu Nurmisen ura jatkui lentosähköttäjänä 1955. Eläkkeelle hän jäi lennonjohtotarkastajana Ilmavoimien esikunnasta 1988. Sotilas- ja siviililentotunteja hänelle on kertynyt yli 2400.

MARRASKUUN 2014 KOKOUS
Luutnantti Pauli Laine jatkoi helmikuussa pitämäänsä esitelmää ”Mäntämoottorin kehityskaari lentokonekäytössä”, osa 2.

VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS JA HELMIKUUN KOKOUS
Vuosikokouksessa 11.2.2015 valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Jouko Wikman ja Pertti Haavaste.
Vuosikokouksen jälkeen eversti Janne Pauni piti kokousesitelmän aiheesta ”Saksan Luftwaffe toisen maailmansodan kaaoksesta nykypäivään”.

MAALISKUUN 2015 KOKOUS
Maaliskuun kuukausikokouksessa 10.3.2015 Porin lentoaseman päällikkö Seppo Mäkitalo piti esitelmän aiheesta ”Suomen lentokenttäverkoston synty ja kehittyminen – entä tulevaisuus?”

HUHTIKUUN 2015 KOKOUS
”Tarinoita ja keskustelua” johti liikennelentäjä Kai Björkman. Hänen lentouransa kesti 44 vuotta, josta Finnairilla 36,5 vuotta. Ensimmäinen konetyyppi oli Saab Safir ja viimeinen Airbus A300 B4 FFCC. Lentotunteja uran aikana kertyi 25 080, vuosissa mitaten 2,9 vuotta.

KEVÄTRETKI 2015
Kevätretki tehtiin 12.5.2015 TVO:n Olkiluodon voimalaan ja Vuojoen kartanoon.

SYYSKUUN 2015 KOKOUS
Raumalaisen arkkitehti Juha Virolan esitelmän aiheena 8.9.2015 oli ”Ilma-ase 1. maailmansodassa”. Esityksessään hän pyrki käyttämään valokuvien sijasta taidemaalareiden tekemiä ilmasotamaalauksia, niihin mm. hävittäjä-ässien henkilöhistoriaa ja koneiden teknistä tietoa lisäten.

LOKAKUUN 2015 KOKOUS
”40 vuotta lento-onnettomuustutkintaa Suomessa”. Lento-onnettomuustutkija Esko ”Eko” Lähteenmäki käsitteli 13.10.2015 pitämässään esitelmässään lento-onnettomuustutkinnnan historiaa maailmalla ja Suomessa. Hän analysoi tutkijan kannalta vaikeimpia tapauksia ja kulissientakaisia kokemuksia.

MARRASKUUN 2015 KOKOUS
Everstiluutnantti Ville Hakalan esitelmän aiheena 10.11.2015 oli ”Ajankohtaista Ilmavoimista, kansainvälinen harjoitustoiminta sekä kansainvälinen yhteistyö.”

VUODEN 2016 VUOSIKOKOUS JA HELMIKUUN KOKOUS
Vuosikokouksessa 9.2.2016 Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Opas. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Arto Jaakkola, Karl-Erik Stenroos, Jouko Wikman ja Pertti Haavaste.
Helmikuun kuukausiesitelmän piti arkkitehti Juha Virola aiheesta ”Yöhävittäjät”.

MAALISKUUN 2016 KOKOUS
Maaliskuun kokouksen esitelmän 8.3.2016 piti tietokirjailija, freelancetoimittaja Harri Mustonen aiheesta ”Harmon-lentäjät – Suomen ilmailun uranuurtajat”.

HUHTIKUUN 2016 KOKOUS
Huhtikuun kuukausiesitelmän 12.4.2016 piti Finnairin liikennelentäjä, porilainen Pasi Kallio. Esitelmän aiheena oli Finnairin uusi Airbus A350 XWB.

KEVÄTRETKI 2016
Kevätretken kohteina 10.5.2016 olivat Porin prikaati sekä Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseo. Porin prikaatin esitteli kapteeni Timo Hiljanen. Talvi- ja jatkosotamuseota esitteli sotakamreeri Ilpo Nurmi.

SYYSKUUN 2016 KOKOUS
Porilainen liikennelentäjä Sauli Paavilainen esitteli 14.9.1016 pidetyssä kokouksessa Boeing 787 Dreamliner -liikennelentokoneen sekä Norwegian lentoyhtiön. Uutena kokouspaikkana on Porin seudun kansalaisopiston auditorio.

SYYSKUUN 2016 2. KOKOUS
Syyskuussa pidettiin kaksi kokousta, 21.9.2016: Insinöörieverstiluutnantti
Juha-Matti Ylitalo Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskus, Puolustusvoimien lentokalustokatsaus.

LOKAKUUN 2016 KOKOUS
12.10.2016 pidetyssä kokouksessa kertoi Ilmavoimien pääkoelentäjä, majuri Jyri Mattila Ilmavoimien koelentotoiminnasta.

MARRASKUUN 2016 KOKOUS
Tiepalvelupäällikkö Lauri Lindroos (jr) kertoi kuukausikokouksessa 9.11.2016 isoisästään; ”Lauri Konrad Lindroos (1894-1970) -porilainen vaikuttaja maalla, merellä ja ilmassa”.

HELMIKUUN KOKOUS 2017
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi everstiluutnantti Vesa Keskinen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Karl-Erik Stenroos, Arto Jaakkola, Jouko Wikman ja Jarmo Aalto. Helmikuun kuukausi- esitelmänä kapteeni Esa Hyytinen kertoi aiheesta ”Kantahenkilökunnan koulutuksen järjestely Puolustusvoimissa 1974 – 2003”

MAALIKUUN 2017 KOKOUS
Ilmasotahistorian harrastaja, arkkitehti Juha Virola kertoi suomalaisista sotalentäjistä. Katso Virolan esitelmä syyskuu 2015

HUHTIKUUN 2017 KOKOUS
Lentokapteeni, ansiolentäjä Pekka Veikkolainen esitelmöi maa- ja metsätalouslentämisen historiasta Suomessa. Esitystä täydensi huikeat videot tositoimista työkenttänä peltotien pätkä.

KEVÄTRETKI 2017
Toukokuun 10. kohteena oli Suomen laivastomuseo ym. Forum Marinum Turussa. Asiansa tuntevana oppaana toimi komentaja evp, valtiotieteen maisteri Eero Auvinen. Hän piti esitelmän mm. Turku-Tukholma väylän, Suomen ”elämänlangan”, aukipitämisestä sotiemme aikana. Retkelle osallistui 40 henkilöä.

SYYSKUUN 2017 KOKOUS
VL Myrsky II -entisöintiprojektin tiedottaja ja ilmailuhistorian harrastaja DI Reino Myllymäki kertoo ainoan sarjavalmistukseen päässeen suomalaisen hävittäjälentokoneen suunnittelusta, kehittelystä, tuotannosta ja käytöstä jatkosodan viimeisinä viikkoina
Tiedustelulaivue 12:ssa ja 16:ssa, Lapin sodassa ja sodan jälkeen Porissa.

LOKAKUUN 2017 KOKOUS
Avioniikka ennen ja nyt. Teknikkokapteeni evp Ahti Ojanen esitelmöi avioniikasta eli miten erilaiset mittarit /näytöt auttavat ohjaajaa lennolla.Ojanen on palvellut Ilmavoimissa 1965-2012 opettaen viimeksi po. asioita Ilmasotakoulussa.

MARRASKUUN KOKOUS 2017
Keskiviikkona 8.11.2017
Ilmavoimien entinen komentaja, kenraaliluutnantti Heikki Nikunen esitelmöi Porin Ilmasillassa jo kahdeksannen kerran. Esitelmän aiheena oli ILMASODAN HISTORIAA ENSIMMÄISESTÄ MAAILMANSODASTA NYKYPÄIVÄÄN. Eversti Nikunen toimi Satakunnan Lennoston komentajana 1985, kun lennoston viimeiset osat siirtyivät Porista Pirkkalaan.

HELMIKUUN 2018 KOKOUS
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi everstiluutnantti Vesa Keskinen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Esa Rinne, Karl-Erik Stenroos, Arto Jaakkola, Jouko Wikman ja Jarmo Aalto.
Helmikuun esitelmän aiheena oli ”Ilmassa liitäviä eläimiä ja ihmisiä”. Porilaislähtöinen, Finnairilta eläkkeellä oleva helsinkiläinen koulutusinsinööri Tapani Vänttinen, joka luonnehtii itseään ”ilmailun sekatyömieheksi”,oli laatinut esitelmän ilmassa liitävistä eläimistä kuten linnuista, oravista, sammakoista ja kaloista.Esitelmän toisessa osassa hän tarkasteli ihmisen liitämistä erilaisilla lentolaitteilla, mikä johti v. 1903 moottorikoneen läpimurtoon. Liitäminen jatkuu kuitenkin liitokoneilla, purjelentokoneilla, riippuliitimillä, varjoliitimillä ja jopa siipipuvuilla.

MAALISKUUN 2018 KOKOUS
Keskiviikkona 14.3. klo 18.00Kokousesitelmä
” Ajatuksia lentovoimalaitteiden perusteista ja toimintamalleista”.
Porin Pinomäen kersantista filosofian tohtoriksi ilmailun parissa työskennellyt Pertti Korhonen esittelee erilaisia toimintamalleja työntövoiman synnyttämiseksi potkurimoottoreilla, suihkumoottoreilla, raketeilla ja niiden yhdistelmillä. Esitelmöitsijä ei pyri esittämään korkealentoista teoriaa, vaan voimalaitteen toimintaperiaatteita ja sovelluksia purettuna helposti ymmärrettävään muotoon.

HUHTIKUUN 2018 KOKOUS
Keskiviikkona 18.4. klo 18.00 Kokousesitelmä:
”Tuulivoimalat, ilmavalvontasensorit ja luvitus”.
Porissa toimiupseeriuransa aloittanut Jussi Karhila esitelmöi mm. tuulivoimaloiden aiheuttamista häiriövaikutuksista ilmatilamme valvontaan. Tarkastaja Karhila työskentelee aiheen parissa Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

TOUKOKUUN 2018 KOKOUS
Keskiviikkona 23.5. klo 18.00 Esitelmä:
Pintaa syvemmällä RRSUB 6000, kylmän sodan sukellusalus”
Everstiluutnantti evp Pekka Laakso palveli ilmavoimissa vv. 1961-1985. Reserviin siirryttyään hän työskenteli Rauma-Repola Oseanics –yhtiössä toimien yhtenä Neuvostoliiton Suomesta tilaaman sukelluslaitteen pilottina. Mahtaako Pekka olla Suomen ”matalimmalle koukannut pilotti”.

KESÄRETKI 2018
Kesäretki tehtiin lauantaina 16.6. Jyväskylän lentokentälle Ilmavoimat 100 vuotta lentonäytökseen. Matkaan osallistui 45 henkilöä. Päivä oli kuuma ja yleisöä suurin sallittu määrä. Hienot näytökset, mitkä keskeytyivät Midnight Hawks- taitolentoryhmän laskutelineen renkaan rikkoutumiseen lentoonlähdössä. Pääsimme näkemään taitavan yksipyörälaskun.”

SYYSKUUN KOKOUS 2018
Keskiviikkona 12.9.2018 k.18:00
Eversti evp Janne Pauni esitelmöi Euroopan ilmavoimista.
Janne toimii mm. Pilvenveikkojen puheenjohtajana ja viettää paljon aikaa Tuula-vaimonsa kanssa Anttooran mökillä. Jannella oli monipuolinen ura Ilmavoimissa, Maanpuolustuskorkeakoulussa, Pääesikunnassa ja sotilasasiamiehenä Saksassa.

LOKAKUUN KOKOUS 2018
Keskiviikkona 10.10 klo 18.00
SATAKUNTALAISEN ILMAILUN VARHAISVAIHEITA
Kokouksessa kuulemme Porin Ilmailukerhon täytettyä 90 vuotta ilmasiltamme pitkäaikaisen sihteerin ja ilmailukerhon sihteerin Pertti Haavasten esitelmän. Esitelmässään Pertti Haavaste avaa aikaikkunoita satakuntalaisen ilmailun varhaisvaiheisiin 1920 ja 1930 -luvuilla.

MARRASKUUN KOKOUS 2018
Keskiviikkona 28.11 klo 18:00
Ilmasiltamme ”vanhempiin” kuuluva Jaakko Alander esitelmöi ”Tarkkuustutka Porissa” aiheesta.
Epäilemättä kuulimme ”kirjailijalta” monenlaisia tarinoita, jotka liittynevät ilmailuun.

HELMIKUUN 2019 KOKOUS
Keskivikkona 12.2.2019 Porin ilmasillan vuosikokous
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi everstiluutnantti Vesa Keskinen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Karl-Erik Stenroos, Arto Jaakkola, Jouko Wikman, Anssi Salminen ja Jarmo Aalto. Varsinaista kuukausiesitelmää ei ollut. Kokouksen päätteksi keskusteltiin ja suunniteltiin kevätkauden 2019 ohjelmaa.

MAALISKUUN KOKOUUS 2019
Keskiviikkona 20.3. klo 18.00
Esitelmöitsijänä oli ilmavoimien entinen komentaja kenraaliluutnantti Rauno Meriö Esitelmän aiheena oli Vihuri-kone Karjalan Lennostossa Utissa.

HUHTIKUUN KOKOUUS 2019
Keskiviikkona 10.4.2019
Ilmasilta teki bussiretken Reposaareen. Matkalla käytiin Kaanaan vesitornissa katselemassa maisemia, jonka jälkeen oli lounas ravintola Gomeessa.Lounaan jälkeen jatkettiin matkaa Reposaareen ja tutustuttiin historiallisiin kohteisiin Jussi Konttisen opastuksella. Viimeisenä kohteena oli Porin kaupungin omistama kantalinnoitettu rannikkotykki johon tutusttiin Raimo Suomisen asiantuntevalla opastuksella. Puheenjohtaja Vesa Keskinen kertoi myös miten oli ollut mukana järjestämässä tykkejä Porin kaupungille.

TOUKOKUUN KOKOUS 2019
Perinteinen kevätretki torstaina 9.5.2019
Retken pääkohteena oli Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen Ylöjärven toimipiste.
Menomatkalla käytiin kahvilla Yrjölän marjatilalla Mahnalassa Hämeenkyrössä ja tutustuttiin 10-ottelun olympiavoittaja Paavo Yrjölän saavutuksiin.

SYYSKUUN KOKOUS 2019
Torstaina 12.9.2019 KLO 18.00
Esitelmän piti evl evp Jaakko Opas aiheena osastolentäminen.

LOKAKUUN KOKOUS 2019
Keskiviikkona 9.10.2019
Menimme tutustumaan Porin lentokentän ”takamaastoon” entisiin laivueen toimipaikkoihin. Isäntänämme oli Ilmailuopiston rehtori Juha Siivonen. Tutustuimme nyös Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueeseen ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan. Lentotekniikan kouluksen tiloihin. Matka tehtiin bussilla

MARRASKUUN KOKOUS
Keskiviikkona 13.11.2019
Esitelmän piti insevl evp, koelentäjä Jyrki Laukkanen aiheenaan Folland Gnat Suomen Ilmavoimissa.

HELMIKUUN KOKOUS 2020
Keskiviikkona 12.2.2020 klo 18.00
Aluksi PORIN ILMASILLAN VUOSIKOKOUS 2020
Käsiteltiin sääntöjen kohdan 7 mukaiset asiat. Entinen hallitus jatkaa vuonna 2020.

Vuosikokouksen jälkeen Lentokapteeni Pasi Kallion esitelmä.
Mercury avaruusohjelma 60-vuotta sitten
60-vuotta sitten Neuvostoliiton ja USA:n välinen avaruuskilpa lähti tosimielellä käyntiin, kun kisattiin siitä, kumpi onnistuu ensimmäisenä miehitetyssä lennossa avaruuteen. Yhdysvalloissa projekti sai nimen Mercury. Luennolla tarkastellaan astronauttien valintaprosessia ja sitä, kuinka ohjelma kokonaisuutena lopulta onnistui.

MAALISKUUN KOKOUS
Torstaina 12.3.2020 klo 18.00
Esitelmä Saab J 35 ”Draken” Hävittäjäohjaajan kokemuksia koneestaan
Esitelmän piti kapt. evp Ari ”ASA” Saarinen.
Kokous pidettiin vielä kun oli koronaviruksen takia 500 hengen maksimi kokoontumisrajoitus voimassa.

HUHTIKUUN KOKOUS
Keskiviikkona 8.4.2020 ja Toukokuun perinteinen kevätretki 13.5.2020 peruttiin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia toteutettaviksi syykaudella. (rajoitus max 10

SYKSYN 2020 KOKOUKSET PERUTTU

Puheenjohtajan tiedote

Hyvä ilmasiltalainen,

Ilmasillan hallitus on muutamia ”vanhempia” kuultuaan päättänyt yksimielisesti olla järjestämättä joukkokokoontumisia syyskaudella vuonna 2020. Emme halua ottaa riskejä tartunnoista. Ei olisi myöskään reilua järjestää Karvian retkeä, koska kaikki eivät kuitenkaan uskaltaisi osallistua retkeen. Niinisalon varuskuntakaan ei ota vieraita vastaan.

Elämme koko maailman toiveissa rokotteen valmistumisesta niin, että voisimme jatkaa toimintaamme helmikuun vuosikokouksella vuonna 2021.

Terveisin pja Vesa

KEVÄÄN 2021 KOKOUKSET PERUTTU

Puheenjohtajan tiedote 25.1.2021

Hyvät ilmasiltalaiset,

Ilmasillan hallitus on päättänyt olla järjestämättä joukkokokoontumisia kevätkaudella v 2021. Seuraamme pandemiarokotusten etenemistä ja päätämme elokuussa syyskaudesta. Siirretty vuosikokous voitaisiin pitää syyskuun toisena keskiviikkona, 8.9.2021.

Porin Ilmasillan hallituksen puolesta,
pja Vesa Keskinen

SYYSKUUN 2021 KOKOUS
PORIN ILMASILLAN TOIMINTA KÄYNNISTYI KORONATAUON JÄLKEEN uudessa kokouspaikassa on Porin Mies-Laulun talossa, Vapaudenkatu 10, keskiviikkona 8.9.2021 (12:00-14:00) Porin ilmasillan 2021 vuosikokouksella.
Vuosikokouksessa valittiin Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi everstiluutnantti Vesa Keskinen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Karl-Erik Stenroos, Arto Jaakkola, Jouko Wikman, Matti Käkelä, Anssi Salminen ja Jarmo Aalto.
Kokouksen jälkeen kuultiin eversti (evp) Janne Paunin esitelmä ”Putinin punatähdet Syyrian taivaalla”.

SYYSKUUN 2021 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS F-35
Tiistaina 28.9.2021 klo 18:00-20:00.

Lockheed Martinin F-35 Suomen hankejohtaja Scott Davis piti Porin Ilmasillalle esitelmän F-35 -hävittäjästä, joka on ehdolla Suomen HX-hävittäjähankkeessa Hornetin suorituskyvyn korvaajaksi.

LOKAKUUN KOKOUS
keskiviikkona 13.10.2021 klo 12:00-14:00
Aiheena koronaviruksen vaikutus Ilmailuun Porissa

Porin Lentoaseman apulaispäällikkö Kai Ilkka kertoi ensin koronaviruksen vaikutuksesta yleisilmailuun ensin maailmanlaajuisesti ja sitten Porin lentoaseman toimintaan.
Toisena esiintyjänä oli Suomen Ilmailuopiston Toimitusjohtaja Juha Siivonen joka tarkasteli asiaa toi
Suomen Ilmailuopiston näkökulmasta
Kahvitauon jälkeen Porin Ilmailukerhon Puheenjohtaja Ari Pullinen kertoi miten koronavirus on vaikuttanut kerhon toimintaan.

MARRASKUUN KOKOUS Keskiviikkona 10.11.2021 klo 12:00-14:00

Kokousaiheena Fouga. Puheenjohtaja alusti keskustelun ja käyttäjät mm J Opas, E Rinne ja J Alander kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan. Aihe aiheutti vilkasta muistelua Fouga ajoista myös yleisön keskuudessa.

HELMIKUUN KOKOUS JA VUOSIKOKOUS 2022

Tasavallan hallituksen päätös ”sisätilakokoontumisrajoituksista” jatkuen helmikuun puoleenväliin asti johti siihen, että ilmasillan vuosikokous siirretttiin helmikuun 9. päivästä maaliskuun 9:een päivään v 2022.

MAALISKUUN KOKOUS keskiviikkona 9.3.2022 klo 15:00-17:00

Aluksi PORIN ILMASILLAN VUOSIKOKOUS 2022
Paikalla oli 41 Porin Ilmasillan jäsentä.
Porin Ilmasillan uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2022 valittiin Matti Käkelä
Muiksi hallituksen jäseniksi vuodeksi 2022 valittiin varapj. Vesa Keskinen, Arto Jaakkola, Anssi Salminen, Jouko Wikman ja Jarmo Aalto, (sihteeri/rahastonhoitaja),
Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja

Vuosikokouksen jälkeen esitelmä:
”REDIGO JA LENTOKOULUTUS REDIGOLLA ASMARASSA 1994 – 1995”
Porin Ilmasillan kevätkauden 2022 ensimmäisen kokoontumisen esitelmän piti everstiluutnantti (evp) Erkki Ikonen.

HUHTIKUUN KOKOUS keskiviikkona 13.4.2022 klo 15:00-17:00 Porin Mies-Laulun talo Vapaudenkatu 10

Esitelmä:
” Suomen ilmavoimien kehittyminen hyvästä erinomaiseksi- eräs näkemys asiaan ”
Esitelmän pitää Henry Sivusuo, tekniikan tohtori, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti sotataloudessa v. 2011-2021.

TOUKOKUUN PERINTEINEN KEVÄTRETKI 11.5.2022 pohjois – Satakuntaan etsimään Karvian entistä lentokenttää.

Matkanjohtajan matkakertomus:
Matkaohjelma toteutui ”minuutilleen”. Osallistujia oli 32 sekä vain Karvialla lisäksi 3 henkilöä. Matkanjohtaja kertoi etappiajojen aikana Satakunnan asutushistoriaa aloittaen kolme miljardia vuotta vanhoista asioista, jolloin s1jaintimme oli päiväntasaajan eteläpuolella. Sitä perua ovat tropiikin kasvillisuudesta peräisin olevat arktinen maakaasu ja maaöljy.
Jääkaudet ja niiden jälkeinen maankuoren nousu ovat muovanneet Satakunnankin maantiedettä ja muovaavat edelleen.
Kokemäen joen vesistön kautta useine laskujokineen ja sivuhaaroineen ammoinen ihminen levittäytyi nykyisille asuinsijoilleen vuosituhanten saatossa. Luonto synnytti mm. maamme runsaat turvesuot, joita näimme retkellämme. Sanovat, että ne ovat ”fossiilisia”. Matkanjohtaja epäilee….
Matkakohteet hämmästyttivät retkeläisiä ja kuului hyminää, että tänne pitää tulla uudestaan paremmalla ajalla.
Matkanjohtaja kiittää kilttiä porukkaa. Ketään ei tarvinnut hoputtaa, eikä kukaan eksynyt hortoilemaan…Kiitän myös puheenjohtaja Käkelän Mattia, Hakalan Juha-Mattia ynnä muita opastuksesta ja esittelyistä sekä lentokentän historiasta. Lentokentän alueella kasvaa kangasmaaston nuori männikkö, mutta nähtiin kuitenkin mm. ”Lentokentän tie”-viitta!

KESÄKUU 18.6.2022 Porin lentonäytöksen yhteydessä ilmasiltalaisilla oli mahdollisuus osal-listua Lockheed Martinin F-35 Suomen hankejohtaja Scott Davis:n pitämään Lockheed Martin Pori Airshow Reception tilaisuuteen.

SYYSKUUN KOKOUS Keskiviikkona 14.9.2022 klo 15:00-17:00

Esitelmän aihe F-35 hanke ja seuraavat vaiheet
Esitelmän piti Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja Insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.

LOKAKUUN KOKOUS Keskiviikkona 12.10.2022 klo 15:00-17:00

Esitelmä Merivoimien Laivue 2020.
Esitelmän piti komentajakapteeni Pekka Hietakangas etäyhteydellä teams sovelluksella

MARRASKUUN KOKOUS Keskiviikkona 16.11.2022 klo 15:00-17:00

Esitelmän aiheena oli Rajavartiolaitoksen ajankohtaiskatsaus.

Esitelmän piti Länsi-Suomen merivartioston komentaja Kommodori Marko Tuomi-nen. Esityksessä painotettiin laitoksen lentotoiminnan näkymiä sekä viimevuosien poikkeuksellisten olojen vaikutuksia rajavartiolaitoksen toimintaan tänään ja huomenna

HELMIKUUN KOKOUS keskiviikkona 8.2.2023 klo 15:00-17:00

Aluksi PORIN ILMASILLAN VUOSIKOKOUS 2023
Paikalla oli 41 Porin Ilmasillan jäsentä.
Porin Ilmasillan puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 valittiin Matti Käkelä
Muiksi hallituksen jäseniksi vuodeksi 2023 valittiin varapj. Vesa Keskinen, Arto Jaakkola, Anssi Salminen, Jouko Wikman ja Jarmo Aalto, (sihteeri/rahastonhoitaja),
Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Vuosikokouksen jälkeen esitelmä
Maavoimien miehittämätön ilmailu Esitelmän piti majuri Janne Keskinen (MaavE)

MAALISKUUN KOKOUS keskiviikkona 8.3.2023 klo 15:00-17:00

Esitelmä: Suomen Ilmailuopiston lentokoulutuksen rakenne, kalusto sekä koulutusnäkymät.
Esitelmän piti Lennonopettaja, majuri evp Kai Ukkola (Suomen Ilmailuopisto).

HUHTIKUUN KOKOUS keskiviikkona 12.4.2023 klo 15:00-17:00 Porin Mies-Laulun talo Vapaudenkatu 10

Ilmavoimien henkilöstötilanne ja F-35:n hankkeen lento- ja lentotekniikan henkilöstön koulutus (suunnitelma / toteutus).
Esitelmän piti Eversti Ville Hakala (IlmavE).

PERINTEINEN KEVÄTRETKI oli 3.5.2023 Mäntyluodon Kallon merivartioasemalle.

RETKIOHJELMANA oli

Opastettu kiertoajelu satamassa
Opastettu tutustuminen Uniluodon historiaan
Keittolounas Mäntyluodon Hotellissa ja hotellin historian luento. Samassa yhteydessä luovitettiin Mäntyluodon Hotellille Porin ilmasillan standaari no 11.
Tutustuminen merivartioston Porin yksikköön kallossa Kuulimme ajankohtaista Merivartiostosta ja saimme tutustua vartioston Super Puma helikopteriin.
Lopuksi ajoimme Yyteriin ja nautimme iltapäiväkahvit kylpylähotellin yläterassilla.

SYYSKUUN KOKOUS          Keskiviikkona 13.9.2023 klo 15:00-17:00

Esitelmän piti Sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikkö Insinöörieversti Kim Juhala.

Esitelmän aiheena oli Sotilasilmailun viranomaisyksikön toiminta.

LOKAKUUN KOKOUS          Keskiviikkona 11.10.2023 klo 15:00-17:00

Esitelmän piti evl evp Pentti Koli.

Esitelmän aiheena oli Suomen Hornet lentäjien koulutus USA:ssa.

MARRASKUUN KOKOUS     Keskiviikkona 8.11.2023 klo 15:00-17:00

Kokouksen avasi Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna ja kertoi Porin kaupungin kuulumiset.

Esitelmän piti eversti evp Janne Pauni. Esitelmän aiheena oli Ukrainan sota

Tässä ilmasotaan painottuvassa esityksessä käsiteltiin Ukrainan sodan päätapahtumia ja viimeaikaista tilannetta. Vaikka Venäjän hyökkäyssodassa ilma-ase on vaikuttanut olevan toissijaisessa roolissa, ilmaelementin käyttö on ollut kokonaisuudessaan laajamittaista.

Evl evp Vesa Keskiselle luovutettiin Porin Ilmasillan standaari numero 12.

Linkit

Kuvagalleria